Я прочитав (а) і погоджуюся з правилами та умовами сайту (правила та умови)*, визнаю, що перераховані мною кошти є благодійною пожертвою Благодійній організації «Благодійний фонд «КОЛО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44732233), для їх використана з метою здійснення благодійної діяльності, та не передбачає виникнення будь – яких зобов’язань у Благодійної організації «Благодійний фонд «КОЛО УКРАЇНА» по відношенню до мене.

Правила та умови

Предметом цього Договору публічної оферти є безоплатна передача особою, яка здійснює перерахування коштів – Благодійником, у власність Благодійної організації «Благодійний фонд «КОЛО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 44732233) (надалі – Організація) грошових коштів, шляхом здійснення добровільної пожертви на здійснення статутної діяльності Організації.

Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.

Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви, від мінімально визначеної на Сайті.

Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма положеннями визначеними даними Правилами та умовами, а також з умовами Договору оферти розміщеними на Сайті, а також, повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту, Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.

Права та обов’язки Організації:

Організація має право:

Організація зобов’язана:

Публічний збір благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

Публічний збір благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

Мета збору та порядок використання благодійних пожертвувань:

Організація здійснює збір коштів для підтримки українського народу шляхом фінансування різноманітних видів гуманітарної допомоги для населення та допомоги військовим з метою збереження життя та забезпечення захисту території України, а також подальшої відбудови інфраструктури держави.

Використання зібраних за Договором благодійних пожертв проводиться шляхом закупівлі та постачання різноманітних видів гуманітарної допомоги безпосередньо людям чи організаціям, які постраждали від війни в Україні, а також закупівлю амуніції та іншого обладнання для захисників України.

Усі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійних пожертв, несе Благодійник.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної ним при перерахуванні добровільної благодійної пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та на виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних. Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

Акцепт також означає, що Благодійник – фізична особа повідомлений(а) і згодний(а) з наступним:

До відносин між Благодійником і Організацією застосовуються положення чинного законодавства України.

Наш сайт використовує файли cookie

Так ми аналізуємо трафік і персоналізуємо рекламу. Використання сайту означає вашу згоду на це.

Добре, я розумію